Downtown no Gaki No Tsukai ya Arahende Wiki
Advertisement

Shōhei Shōfukutei (笑福亭笑瓶 Shōfukutei Shōhei) - A rakugo artist. He is also known for the ショウヘイヘイ!(Shōhei-Hey!) phrase said in the police batsu game.

Shōfukutei Shōhei

He also appeared in the Newspaper Batsu game.

Advertisement